Obvestilne table - simboli

 

 

Signaco d.o.o., podjetje za proizvodnjo prometnih in neprometnih znakov, je bilo ustanovljeno v letu 1994 kot hčerinsko podjetje podjetja Signa d.o.o., podjetja za izvajanje horizontalne signalizacije.

Prvotno smo prometne znake proizvajali pretežno zaradi potreb podjetja Signa d.o.o., katero je poleg horizontalne obnovitve vozišča (barvanje cest, nanos hladne ali tople plastike na vozišče, nanos odsevne folije za začasno preusmeritev prometa ali trajno ureditev vozišča ) uredila tudi prometno signalizacijo na določenih odsekih cest, kateri so le-to potrebovali.

Ker je bilo povpraševanje po prometni signalizaciji precejšnje, smo pričeli z izdelovanjem prometnih znakov tudi za ostale naročnike v naši bližnji in daljni okolici, kar je razvidno iz naših referenc.

Glede na to, da si je večina naših naročnikov želela celovito dobavo vertikalne signalizacije, smo tako pričeli tudi z dobavo ostale vertikalne signalizacije (luči, zapornih desk, ogledal, hitrostnih ovir in ostale cestno prometne opreme).

Prepričani smo, da boste z našim delom zadovoljni tudi Vi, saj se trudimo, da naše delo hitro in kvalitetno opravimo.

 
Signaco d.o.o.
Topole 51a
1234 Mengeš

Aleš Babnik, direktor
E-mail: info@signaco.si
Tel.:
Tel./fax:
Fax:
GSM:
        
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:

+386 (0)1 723 09 73
+386 (0)1 723 09 74
+386 (0)1 723 09 75
+386 (0) 41 698-357
+386 (0) 41 244 324
SI16535740
5938961
18309-0019758816