Poslovna politika Signaco d.o.o.

 

Podjetje Signaco se ukvarja s proizvodnjo in prodajo prometne signalizacije s ciljem zagotavljanja čim večje prometne varnosti. Eno izmed osnovnih vodil poslovanja je zagotavljanje visoke kakovosti izdelkov, ki bodo vzdržali zahtevne klimatske in druge fizikalne obremenitve v okolju.

Naši prometni in drugi znaki so skladni z zakonodajnimi zahtevami s področja prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah. Izdelani so iz korozijsko odpornih kakovostnih in okoljsko sprejemljivih materialov priznanih proizvajalcev.

Poslovna politika temelji na naslednjih načelih:

 

Topole, Junij 2013                                                                                              Direktor

                                                                                                                        Aleš Babnik